Asbestsanering

Med tillstånd från arbetsmiljöverket

Asbestsanering kräver rätt utbildning och rätt utrustning för att inte utsätta personal eller dig själv för att bli allvarligt sjuk. Behöver du asbestsanera en lokal eller byggnad som är uppförd under asbesttiden?

Vi på Miljösaneringar är experter på asbestsanering. Vi har lång erfarenhet av olika typer av saneringar och vi utför alltid ett grundligt arbete med arbetsmoment i rätt ordning.Vi ställer höga krav på utbildning kring asbest hos vår personal. Innan vi påbörjar en asbestsanering spärrar vi av området och bygger upp säkerhetsslussar. Vi utför all förekommande sanering, även inkapsling av asbest. Vi arbetar med moderna tekniska instrument som garanterar att saneringsarbetet utförs korrekt.
Om ombyggnadsarbete eller rivningsarbete ska göras är det viktigt att inventera materialet innan ombyggnaden eller rivningen startar för att veta om det innehåller asbest. Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden genomför vi en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest. Innehåller material asbest måste det hanteras regelrätt för att ingen ska komma till skada.

HÖR AV DIG TILL OSS IDAG FÖR KONSULTATION

Tillstånd för asbestsanering

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering. Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Processen startar med en asbestanalys och därefter lämnar vi offert innehållande kostnadsbedömning.Trots att asbest förbjöds 1982 sätter tidiga årtiondens flitiga användande av mineralen ohyggliga spår än idag. Bristande kunskap om asbest och oseriös hantering av material som innehåller asbest är direkt hälsovådligt och kan ge upphov till olika livshotande sjukdomar.

Vad är Asbest egentligen?

Asbest är ett samlingsnamn för en typ av mineraler som är fibrösa och är vanligt förekommande i fastigheter uppförda mellan 1945-1976. Asbest har använts i en mängd olika material genom åren p.g.a. dess värdefulla tekniska egenskaper. Du kan hitta fibrerna i exempelvis färg, kakelfix och fog, golvbeklädnader, isolering på rör, ventilation och ljudisolering, i olika brandskyddande konstruktioner samt på husfasader och tak.