Kvalitet & miljö

KMA-Policy

Inledning
Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar
• Krav i Lagar och förordningar
• Kunders krav och önskemål
• Våra egna krav och önskemål
• Samt riskanalys i verksamhet och projekt

Kvalitet

Nöjda kunder
Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och
förväntningar. Våra tjänster och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi
levererar våra kärnvärden Precision, Engagemang och Mervärde.

Fokus på våra processer
Nöjda kunder uppnår vi så effektivt som möjligt genom att ha kontroll över våra processer,
från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett tydligt
processägarskap och att vi mäter och styr processerna mot uppsatta mål.
Ständiga förbättringar
För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens snabbare än våra konkurrenter måste alla på
Miljösaneringar AB jobba med ständiga förbättringar av sitt eget arbete.
Kvalitet – en del av vår vardag
På Miljösaneringar AB är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Detta
innebär att Miljösaneringars filosofi och principen ”Rätt från mig” är självklar och att vi
utifrån våra prioriteringar beaktar kvaliteten i alla våra beslut.
Miljöpolicy
Med vår verksamhet i form av sanering av miljöskadliga ämnen arbetar vi dagligen för en bättre miljö. I vårt arbete skall vi tänka att vi hela tiden skall använda det mest miljövänliga produkterna som finns. Vi skall se till att det avfall som vi sanerar tas omhand på ett miljövänligt och professionellt sätt.
Allt skall redovisas för kunden.
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljön för våra anställda måste alltid komma i centrum för vår verksamhet. Personalen hälsa är vårt viktigaste fokus.
Ständig förbättring, uppföljning och utveckling av vår personal är nödvändigt för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag på ett för kunden rätt sätt.
Vi skall alltid använda bästa tänkbara skydd och utrustning för vår personal.