PCB-sanering

PCB-sanering i Stockholm och Göteborg

Vid sanering av PCB arbetar vi enligt Fogbranschens riksförbud och Riv & Saneringsentreprenörernas föreskrifter.
Detta säkerställer att allt material som skall avlägsnas så görs, samt att avfallet hanteras och destrueras på ett korrekt sätt.

På så sätt kan våra kunder känna trygghet.

Enligt Naturvårdsverket är den 30 juni 2014 är sista dag för PCB-sanering av vissa byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956–69 och som innehåller stora mängder PCB i fog- och golvmassor. Fastighetsägaren ansvarar för saneringen som ska anmälas till kommunen. Industribyggnader och fog- och golvmassor inomhus ska vara sanerade två år senare, 2016.

Sanering vid lägre halter PCB

• Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Här finns alltså inget slutdatum angivet.

KONTAKTA OSS VID BEHOV AV PCBSANERING. OSS KAN DU LITA PÅ!